Qml podłącz sygnały i gniazda

By Editor

dekodującego sygnał radiowy w standardzie DAB+. Miałby on stanowić Rys. 5. Logiczny schemat podłączeń sprzętu1. 1 Zarówno zrealizowany w oparciu na platformie programistycznej Qt, nie serwer graficzny X11. Procesor komunikaty

Podłącz dołączony mikrofon pomiarowy do gniazda mikrofonu SETUP MIC na tym urządzeniu. Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Podczas Ustawienia Audyssey ® dokonuje się również wymienionych poniżej ustawień. NAC-N 272 podłącz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego lub dla zapewnienia lepszego działania do zewnętrznego zasilacza XP5 XS, XPS lub 555PS. Jeśli NAC-N 272 ma być podłączony bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, wetknij wtyczkę przewodu adaptera zasilania do gniazda Burndy na tylnym panelu, A. Podłącz przewód zasilania prądem przemiennym do gniazda AC-IN. B. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V). WAŻNE! • Stanowczo zalecamy używania wyłączenie adaptera prądu zmiennego i kabla dostarczonego z VivoMini. • Stanowczo zalecamy używanie uziemionego gniazdka ściennego do zasilania VivoMini. Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej lub wystarczająco naładuj akumulator. Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH, aby uniknąć nagłej emisji dźwięku o dużym natężeniu z głośnika. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH. 2. Podłącz przewód RCA do czerwonego i białego gniazda w adapterze SCART (B). 3. Podłącz adapter SCART do gniazda wyjściowego SCART w telewizorze (C). 4. Podłącz wtyki RCA do gniazd wejściowych RCA (D) w Adapterze TV. 5. Instrukcje dotyczące parowania Adaptera TV z aparatami słuchowymi znajdziesz na stronie 24. Uwaga Podłącz dostarczony przewód telefoniczny do gniazda drukarki (oznaczonego z tyłu jako ). Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii : Jeśli złącza urządzenia zewnętrznego nie można podłączyć do gniazdka drukarki , należy nabyć złączkę B.T. i podłączyć urządzenie w następujący sposób:

Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda zasilania z sieci elektrycznej (z tyłu monitora), a jego drugi koniec — do ściennego gniazda sieci elektrycznej. Rysunek 2-4 Podłączanie kabli OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:

Urządzenie powinno być podłączone bezpośrednio do gniazda ściennego. Jeśli połączenie linii nie wymaga żadnych zmian, przejdź do Kroku 2. Jeżeli podłączenie linii wymaga poprawy, podłącz kabel poprawnie i następnie sprawdź czy słychać tony wybierania. Jeśli słychać sygnał wybierania, przejdź do KROKU 4. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla USB do gniazda koncentratora USB na panelu tylnym komputera, a drugi — do gniazda USB typu upstream monitora. 4. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda zasilania z sieci elektrycznej (z tyłu monitora), a drugi — do ściennego gniazda sieci elektrycznej. Rysunek 2-3 Podłączanie Podłącz dołączony mikrofon pomiarowy do gniazda mikrofonu SETUP MIC na tym urządzeniu. Wybierz “Dalej”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej lub wystarczająco naładuj akumulator. Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH, aby uniknąć nagłej emisji dźwięku o dużym natężeniu z głośnika. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH.

Urządzenie powinno być podłączone bezpośrednio do gniazda ściennego. Jeśli połączenie linii nie wymaga żadnych zmian, przejdź do Kroku 2. Jeżeli podłączenie linii wymaga poprawy, podłącz kabel poprawnie i następnie sprawdź czy słychać tony wybierania. Jeśli słychać sygnał wybierania, przejdź do KROKU 4.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania obwodu zabezpieczającego z powoduj zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania ponownie skręć rdzeń przewodu, a następnie podłącz przewód ponownie. Podłącz dostarczony przewód telefoniczny do gniazda drukarki (oznaczonego z tyłu jako ). Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii: Jeśli złącza urządzenia zewnętrznego nie można podłączyć do gniazdka drukarki , należy nabyć złączkę B.T. i podłączyć urządzenie w następujący sposób:

Nie bardzo rozumiem w czym jest problem. Obsługa zdarzeń jest realizowana przez ten designer poprzez makra. Żeby to działało robisz tak, na przykładzie obsługi buttona: zaznaczasz button w designerze, przechodzisz na zakładkę events, wybierasz zdarzenie onClick i z listy rozwijalnej nową funkcję.

5. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie. Urządzenie powinno włączyć się automatycznie, jeśli jest podłączone do gniazda a pojazd jest uruchomiony. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki 6. Umieść dolną część urządzenia nüvi w podstawce. 7.

5. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie. Urządzenie powinno włączyć się automatycznie, jeśli jest podłączone do gniazda a pojazd jest uruchomiony. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki 6. Umieść dolną część urządzenia nüvi w podstawce. 7.

Jula to sieć multimarketów oferująca swoim Klientom unikalny zestaw 15000 wyselekcjonowanych artykułów do aktywnego spędzania czasu w domu, w ogrodzie oraz w plenerze, a także ułatwiających codzienne czynności. LANBERG Listwa zasilająca 1.5m, czarna, 3 gniazda, z wyłącznikiem, kabel wykonany z pełnej miedzi Asortyment listwa zasilająca Długość przewodu 1.5 m Gniazda SEND 1–6 i RTN 1–6 Te gniazda to monofoniczne p ętle wysyłka-powrót (SEND-RETURN). Sygnały są wysyłane z gniazd [SEND 1] – [SEND 6] do poszczególnych efektów pod łogowych i wracaj ą odpo-wiednimi gniazdami [RTN 1] – [RTN 6]. Gniazda [SEND 1] – [SEND 6] należy łączyć z gniaz- 6 (Opcjonalnie) Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portów USB typu A znajdujących się na przednim i tylnym panelu urządzenia. 7 (Opcjonalnie) Podłącz zasilacz do gniazda zasilania przełącznika, a następnie podłącz drugi koniec do źródła prądu przemiennego. 8 Włącz zasilanie komputerów. pośrednictwem gniazda Jack 3,5 mm, funkcja bluetooth jest wyłączona, a urządzenia bezprzewodowe nie będą odtwarzały muzyki . USB (Plug and play) Podłącz urządzenie Jabra Solemate do dostępnego gniazda uSb komputera . gdy urządzenie Jabra Solemate jest podłączone za pomocą uSb, mikrofon jest włączony . Podłącz dołączony mikrofon pomiarowy do gniazda mikrofonu SETUP MIC na tym urządzeniu. Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Podczas Ustawienia Audyssey ® dokonuje się również wymienionych poniżej ustawień. NAC-N 272 podłącz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego lub dla zapewnienia lepszego działania do zewnętrznego zasilacza XP5 XS, XPS lub 555PS. Jeśli NAC-N 272 ma być podłączony bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, wetknij wtyczkę przewodu adaptera zasilania do gniazda Burndy na tylnym panelu,